Husk samtykke ved behandling af persondata

Sammen med persondataforordningen fra maj 2018 er der kommet nye krav til samtykke. Det betyder, at hvis du skal behandle persondata for nogen, skal du have et samtykke om dette fra den person, hvis oplysninger skal behandles. I det følgende kan du læse, hvad du især skal være opmærksom på i denne forbindelse:

Først og fremmest skal der foreligge et samtykke, inden behandlingen af persondata begynder.

Der er ikke mange formkrav til samtykket. Det kan både ske mundtligt, skriftligt eller digitalt. Det vigtige her er dog, at samtykket ikke må være afgivet stiltiende eller underforstået. Det skal altså være givet aktivt og direkte. Yderligere så skal den dataansvarlige kunne bevise, at der er afgivet et samtykke til databehandlingen.

Derudover er det selvsagt et krav, at samtykket skal være afgivet frivilligt. Hvis dette ikke er tilfældet, anses samtykket ikke for at være afgivet.

Samtykket skal også være specifikt og konkret. Det vil sige, at det skal fremgå klart og tydeligt, hvad der gives samtykke til. Et generelt samtykke er derfor ikke nok. I tilfælde af at databehandlingen vedrører og tjener flere forskellige formål, er det derfor også et krav, at der indhentes særskilt samtykke for hvert af formålene. Det samme gælder hvis det oprindelige formål ændrer sig – i et sådan tilfælde skal der indhentes nyt samtykke.

Ydermere er det et krav til samtykket, at vedkommende skal være ordentligt informeret.  Den registrerede skal med andre ord være helt med på, hvad denne afgiver samtykke til. Dette omfatter med sikkerhed information om den dataansvarliges identitet, formålet med behandlingen, hvilke oplysninger det drejer sig om og hvilken behandling, der kommer til at ske.

Herudover er det et krav, at der informeres om, at et samtykke altid kan trækkes tilbage. Her er det værd at bemærke, at en tilbagekaldelse af samtykke skal kunne ske, ligeså let som samtykket er afgivet.

Det må til slut nævnes, at samtykke i form af passivitet, ikke er et gyldigt samtykke. Du kan altså ikke tolke f.eks en manglende indvending som et samtykke.

 

0 svar

Skriv en kommentar

Lyst til at deltage i debatten?
Skriv gerne en kommentar!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *