Ny afgørelse om offentliggørelse af oplysninger fra offentlige registre

Følgende afgørelse fastslår, at oplysninger, der er indhentet fra offentligt tilgængelige registre, lovligt kan offentliggøres.

Den pågældende sag handlede primært om, at der på virksomheden Lassos hjemmeside blev offentliggjort oplysninger indhentet fra Det Centrale Virksomhedsregister (CVR). Dette blev der klaget over.

Klagen omhandlede, at klagers tidligere tilknytning til forskellige virksomheder fremgik, når der blev søgt på klagers navn på Lassos hjemmeside. Klager mente ikke, at Lasso havde ret til på den måde at udstille klagers personlige oplysninger på internettet. Klager mente desuden, at søgeresultaterne om klagers tilknytning til forskellige virksomheder kun burde være tilgængelig, hvis der blev søgt på de enkelte virksomheder og ikke ved søgning på et navn.

Hertil fremførte Lasso, at deres formål med behandlingen af disse data var at give offentligheden mulighed for at få en indsigt i det danske erhvervsliv, herunder at kunne finde ud af hvilke ledende personer, som er tilknyttet til de forskellige virksomheder.

Når der søges på Lassos hjemmeside, så hentes oplysningerne i ”real tid” – altså direkte fra CVR, hvorfor der ikke er tale om oplysninger, som faktisk lagres hos Lasso. Datatilsynet konstaterer dog, at Lasso er dataansvarlig for behandlingen af oplysninger på lasso.dk, fordi de indsamler, videreformidler og i nogle tilfælde bearbejder oplysninger ved at lave artikler.

Datatilsynet fremfører, at behandling af almindelige ikke-følsomme oplysninger godt må finde sted, hvis én af betingelserne i artikel 6 stk. 1 litra a-f er opfyldt. Datatilsynet finder at behandlingen af persondata på Lassos hjemmeside er lovlig efter artikel 6 stk. 1 litra f, da behandlingen er nødvendig, for at den dataansvarlige (Lasso) eller en tredjemand (offentligheden generelt) kan forfølge en legitim interesse.

Lasso har altså efter Datatilsynets opfattelse en berettiget interesse i at behandle oplysninger indhentet fra CVR, og herunder også hvilke ledene personer, som har/har haft tilknytning til danske virksomheder.

Datatilsynet lægger i deres afgørelse vægt på, at oplysningerne i forvejen er offentlige tilgængelige, og at det også på CVR er muligt at ”søge efter navn”. Yderligere at der af klager ikke fremført vægtige grunde om, hvorfor klager ikke vil have sine oplysninger vist ved søgning på klagers navn. Herved vejer Lassos interesse i offentliggørelse af oplysningerne tungere end klagers interesse i ikke at ville have sin oplysninger offentliggjort.

 

Det følger herefter af afgørelsen, at oplysninger, der er indhentet fra offentligt tilgængelige registre som udgangspunkt godt kan offentliggøres.

Dog må der bemærkes den undtagelse, at hvis der anføres vægtige grunde for, hvorfor at sådanne oplysninger ikke må offentliggøres, kan sådanne hensyn veje tungere. Der vil altså være tale om en almindelig hensyns- og interesseafvejning i de konkrete sager.

0 svar

Skriv en kommentar

Lyst til at deltage i debatten?
Skriv gerne en kommentar!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *